Tên hãng mực  Xuất xứ  Cộng dụng  Loại 
VISPROX ITA(EU)

- in được nhiều chất liệu : nhựa, vải, Thuỷ Tinh, Kim Loại, ..

- Đạt nhiều tiêu chuẩn REACH, ROSH, US, UK EU

- Mực in lụa 

- Mực in Tampon

SICO VIETNAM

- In được trên nhiều chất liệu : Nhựa, Vải, Thuỷ Tinh, Kim loại 

- Đạt nhiều tiêu chuẩn REACH, ROSH, US, UK EU

- Mực in lụa 

- Mực in Tampon

SEIKO KOREA

- In được trên nhiều chất liệu : Nhựa, Vải, Thuỷ Tinh, Kim loại 

- Đạt nhiều tiêu chuẩn REACH, ROSH, US, UK EU

- Mực in lụa 

- Mực in Tampon

SSI TAIWAN - In được trên nhiều chất liệu : Nhựa, Vải, Thuỷ Tinh, Kim loại 

- Mực in lụa 

- Mực in Tampon