2.1 Chất Liệu:

- Thép, Inox, Polymer

2.2 Kích thước:

- Tùy theo yêu cầu của khách hàng, tùy theo máy in khách hàng sử dụng

- Một số kích thước thông dụng: 500*100, 75*100; 100*100; 100*150; 100*200;

2.3 Độ dày:

- Bản in dày: từ 3-10mm thườngđược sử dụng cho máy in máng mực.

- Bản in mỏng: từ 0,25-0,5mm thường được sử dụng cho máy in cốc mực

*Đặc Biệt:

- Để giảm giá thành cho bản in, Nhật Tiến có thể :

+ Làm bản in Tái Sử Dụng

+ Làm bản in 2 mặt.