Vật liệu : 

+ Matit, Mica, Teflon, POM, Phíp, NHÔM

+ Vật liệu được làm theo nhu cầu khách hàng 

+ Nhật Tiến thiết kế theo yêu cầu và sản phẩm của khách hàng 

Vật liệu : 

+ Matit, Mica, Teflon, POM, Phíp, NHÔM

+ Vật liệu được làm theo nhu cầu khách hàng 

+ Nhật Tiến thiết kế theo yêu cầu và sản phẩm của khách hàng