Nhật Tiến hỗ trợ các vấn đề in ấn 
+ Gặp khó khăn về thiết kế sản phẩm in 
+ IN ấn không đạt chất lượng : in đồ lông, in không bám mực 
+ Tư vấn và thiết kế sản phẩm phù hợp nhằm giảm thiểu chi phí nhân công, thao tác thừa chi phí nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản xuất 
Chúng tôi đã có giải pháp để nâng cao năng suất cho khách hàng : 
+ Cung cấp giải pháp từ in từ  1 lần thành in chồng 4 màu 
+ In từ 1 cavity lên 2 cavity 
+ In từ 1 công đoạn công lẻ lên 2 bàn xoay tự động