Xuất xứ  Hãng máy in  loại máy 
Trung Quốc  Engy print, Hoystar,EP( easy printing), LC(Luen Cheong printing equiment) Máy in từ 1 tới 8 màu tuỳ vào nhua cầu khách hàng 
Đức  Ken Stuttgart GMPH  Máy in từ 1 tới 8 màu tuỳ vào nhua cầu khách hàng 
Nhật  HANKY & PARTNER Máy in từ 1 tới 8 màu tuỳ vào nhua cầu khách hàng