Hổ Trợ và Giải Pháp

- Chúng tôi có thể đưa ra nhửng giải pháp để khách hàng có thể đạt được năng suất và chất lượng sản phẩm tốt nhất.

- Chúng tôi có thể :

+ Setup toàn bộ hệ thống phòng in cho các bạn.

+ Cung cấp hệ thống băng tải

+ Máy xếp hàng tự động

+ Máy đóng gói tự động

+ Hệ thống bàn xoay cho máy in ( có thể xoay 2 chiều)

+ Thiết bị vệ sinh đầu in tampon tự động

+ Cung cấp dịch vụ làm bản in Tái Sử Dụng

+ Cung cấp dịch vụ làm bản in 2 mặt

- Chúng tôi rất mong được hổ trợ các bạn để mang đến sự hiệu quả trong sản xuất để mang lại lợi nhuận cao nhất.