4.1 Chất liệu:

- Nhôm

- Inox
      

 

4.2 Kích thước: Phụ thuộc vào máy in của khách hàng.

- Có các loại thường sử dụng như:

+ 100 x 100; 100 x 150; 100 x 200; 100 x 250 ; 100 x 550

4.3 Dao Gạt Máng Mực:

- Chất liệu: Thép ( SK2, SK3, SK5,SK7)

- Kích thước: Tùy thuộc khách hàng sử dụng máng lực kích thước bao nhiêu.